[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 26/6/2024) Sáng 26/6, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab chủ trì phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab (6/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab phát biểu (6/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Phiên đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn lớn của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab phát biểu (6/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN