[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi gặp do Thủ tướng Anh chủ trì

Hà Nội (TTXVN 02/11/2021) Thủ tướng tham dự buổi gặp cùng với khoảng 50 nguyên thủ các nước, các tổ chức quốc tế, do Thủ tướng Vương Quốc Anh Boris Johnson và Thủ hiến Scotland, Thủ hiến xứ Wales, Thủ hiến Bắc Ireland chủ trì.

  • Thủ tướng Vương Quốc Anh Boris Johnson và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nguyên thủ các nước và các tổ chức quốc tế tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nguyên thủ các nước và các tổ chức quốc tế tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Vương Quốc Anh Boris Johnson. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và nguyên thủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế tại buổi gặp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ hiến Scotland bà Nicola Sturgeon tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ hiến Scotland bà Nicola Sturgeon, Thủ hiến Xứ Wales ông Paul Givan và các tổ chức quốc tế tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ hiến Scotland cùng nguyên thủ các nước và tổ chức quốc tế tại buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)