[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 2/6/2024) Tối 2/6/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024); 75 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024) và 35 năm Ngày tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024).

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi và 35 năm ngày tái lập tỉnh. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN