[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 6/1/2024) Sáng 6/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN