[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (28/8/2023)

Hà Nội (TTXVN 28/8/2023) Sáng 28/8/2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.  (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore về Chương trình nghiên cứu và Chương trình nghiên cứu theo chuyên đề dành cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 2024 đến 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Singapore về Chương trình nghiên cứu và Chương trình nghiên cứu theo chuyên đề dành cho cán bộ cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam (giai đoạn 2024 đến 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Công thư trao đổi về việc sửa đổi Hiệp định Khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore (năm 2005). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Công thư trao đổi về việc sửa đổi Hiệp định Khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore (năm 2005). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Hạ tầng châu Á, Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ về thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Hạ tầng châu Á, Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore về Chương trình Trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Singapore-Việt Nam.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore về việc tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Ý định thư giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore về việc tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Công Thương Singapore về Chương trình Trao đổi tài năng đổi mới sáng tạo Singapore-Việt Nam.(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Nhân lực Singapore trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và lao động. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Nhân lực Singapore trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và lao động. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)