[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 24/6/2024) Chiều 24/6/2024, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (6/2024). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Chiều 24/6/2024, tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)