[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore

Hà Nội (TTXVN 9/2/2023) Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, chiều 9/2/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

  • Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, chiều 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính lịch sử và kiến trúc của Tòa nhà Quốc hội Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính lịch sử và kiến trúc của Tòa nhà Quốc hội Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin cùng thành viên đoàn hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính viết lưu bút tại Nhà Quốc hội Singapore. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)