[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 22/1/2024) Chiều 22/1/2024 (giờ địa phương), tại thủ đô Bucharest, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Nicolae Ionel Ciuca. Ảnh: Dương Giang-TTXVN