[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (1/2024)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Sáng 30/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.(30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hình ảnh lễ đón trước đó ít giờ, do TTXVN thực hiện (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hình ảnh lễ đón trước đó ít giờ, do TTXVN thực hiện (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN