[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo và tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai (9/2023)

Hà Nội (TTXVN 20/09/2023) Chiều 19/9/2023 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo, tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)