[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Trung Quốc

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 27/6/2024) Trong chuyến làm việc tại Trung Quốc, sáng 27/6/2024, tại Thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Nghiêm Giới Hòa và ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Doanh.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Doanh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Doanh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Thánh Quân, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Doanh (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN