[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 8/1/2022) Sáng 8/1/2022, tại Hà Nội, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo hai nước.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Công Thương hai nước.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an hai nước.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước.