[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 7/1/2024) Sáng 7/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc hội nghị (1/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN