[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary

Hà Nội (TTXVN 19/1/2024) Chiều 19/1/2024 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary. Ảnh: Dương Giang-TTXVN