[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia đồng chủ trì Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia

Hà Nội (TTXVN 13/1/2024) Sáng 13/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo có cuộc ăn sáng, làm việc, sau đó hai Thủ tướng đồng chủ trì Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo ăn sáng và làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo dự Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo tại Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo tại Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Toàn cảnh Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo tại Đối thoại Doanh nghiệp Cấp cao Việt Nam-Indonesia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)