[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (1/2024)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 30/1/2024) Sáng 30/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đến dự cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đến dự cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đồng chủ trì cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng doanh nghiệp hai nước (30/1/2024). Ảnh: Dương Giang – TTXVN