[Photo] Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Cuba Fidel Castro tại buổi mít tinh của nhân dân Quảng Trị (tháng 9/1973)

  • Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba Fidel Castro tại buổi mít tinh của nhân dân Quảng Trị (tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Fidel Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Cuba và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Trần Nam Trung tại buổi mít tinh của nhân dân Quảng Trị (tháng 9/1973). Ảnh: TTXVN