[Photo] Thủ tướng phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN"

Hà Nội (TTXVN 17/01/2024) Chiều 17/1/2024 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN".

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ hai, từ trái sang) tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận: "Các bài học từ ASEAN". Ảnh: Dương Giang-TTXVN