[Video] Thủ tướng tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 7/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức Australia, chiều 7/3/2024, (giời địa phương), tại Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines.