[Photo] Thủ tướng toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 25/6/2024) Trong chuyến tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), chiều 25/6/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính toạ đàm với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của WEF (6/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN