Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Tổng Biên tập báo Nhân Dân
Kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thuận Hữu

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận
 • Ngày sinh: 12/9/1958
 • Ngày vào Đảng: 8/3/1985
 • Quê quán: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

  - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Khóa IX, X

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2011: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 2/2011: Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 3/2012: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, X

  - 11/2015: Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 12/2017: Bộ Chính trị phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
Tổng Biên tập báo Nhân Dân
Kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thuận Hữu

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Thuận
 • Ngày sinh: 12/9/1958
 • Ngày vào Đảng: 8/3/1985
 • Quê quán: xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII

  - Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)

  - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Khóa IX, X

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 2011: Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 1/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

  - 2/2011: Tổng Biên tập báo Nhân Dân

  - 3/2012: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, X

  - 11/2015: Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN

  - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

  - 12/2017: Bộ Chính trị phân công kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa