[Video] Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc (6/2023)

Hà Nội (TTXVN 6/2023)