Thực thi Hiệp định Paris về trao trả tù binh

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nhiều cuộc trao trả tù binh - tù chính trị giữa hai bên được triển khai đồng loạt trên các địa điểm tại sân bay Gia Lâm, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), Đà Nẵng, Lộc Ninh (Tây Ninh), và nhiều nơi khác tại miền Nam. Các cuộc trao trả được Phái đoàn Quốc tế giám sát (ICCS) và Phái đoàn Quân sự bốn bên ấn định 4 đợt trong năm 1973...

 Điều 5 của Hiệp định Paris về Việt Nam quy định: Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký Hiệp định, Hoa Kỳ sẽ hoàn thành việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam mọi quân đội, Cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ thuật, nhân viên quân sự liên quan đến chương trình bình định, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh của Hoa Kỳ và của các nước ngoài là đồng minh của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng hòa.

Tổ liên hiệp quân sự bốn bên và đại biểu Sài Gòn họp bàn thể thức trao trả
Những nhân viên quân sự Sài Gòn được trao trả (1973)
Tại vùng giải phóng tỉnh Trà Vinh, chính quyền cách mạng địa phương đã tổ chức trao trả thêm nhân viên quân sự Hoa Kỳ Robert Villa. Đây là người nằm ngoài danh sách đã thống nhất trao trả ở paris (01/4/1973)
Nữ chiến sĩ cách mạng Võ Thị Thắng trả lời phỏng vấn phóng viên quốc tế tại lễ trao trả tù binh tại sân bay Lộc Ninh (1973)
Các tù binh của Chính quyền Sài Gòn khi được trao trả vẫy tay chào từ biệt các chiến sĩ giải phóng tại Thạch Hãn, Quảng Trị (1973)
Điểm trao trả tù binh tại Bãi Nhan Biều bên sông Thạch Hãn, Quảng Trị (1973)
Đối chiếu danh sách tù binh để trao trả sau ngày ký Hiệp định Paris tại điểm trao trả tù binh ở Quảng Trị (1973)
Những bước đi đầu tiên của chiến sĩ giải phóng quân bị địch bắt nay được trở về vùng giải phóng Quảng Trị (1973)
Niềm vui ngày gặp lại của hai chiến sĩ tại Quảng Trị (1973)
Đón chào những chiến sĩ trở về tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị (1973)
Cán bộ và nhân dân ta nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ được trả tự do tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị (1973)
Bộ tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam làm lễ cuốn cờ rút khỏi Việt Nam (20/3/1973)
Những sĩ quan Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (27/3/1973)
Những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Đà Nẵng (29/3/1973)