[Photo] Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Singapore và phu quân

Hà Nội (TTXVN 17/10/2022) Tối 17/10/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee trao đổi tặng phẩm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Tổng thống Singapore Halimah Yacob phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân Mohamed Bin Abdullah Alhabshee. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)