Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/11/1993