[Photo] Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng của đoàn kết dân tộc

Hà Nội (TTXVN 19/04/2021) Những giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã và đang được cộng đồng người Việt gìn giữ, bảo vệ, trao truyền và phát huy trong đời sống.