[Infographics] Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trở thành di sản thế giới

Hà Nội (TTXVN 02/12/2016) Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 1/12/2016.