[Photo] Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với Quân đội nhân dân Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 9/5/2020) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra đội quân chủ lực đầu tiên của các lực lượng vũ trang - Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho các chiến sỹ quân đội.