[Infographics] Tình hình hoạt động doanh nghiệp quý I/2024 (Interactive)

Hà Nội (TTXVN 2/4/2024) Quý I/2024, Cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý I/2024 là 73,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.