[Video] Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (5/2017)

Hà Nội (TTXVN 2/6/2017) Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ thành công của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.