Toàn văn Bài phát biểu của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tại Lễ gia nhập WTO của Việt Nam (11/2006)

TTXVN xin giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tại Lễ gia nhập WTO của Việt Nam ngày 7/11/2006. Bài phát biểu được đăng trên Tin Thế giới của TTXVN ngày 8/11/2006.