Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 28/1/2016) Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tối 28/1/2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi dạ hội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

 

"Kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn,

Trước thềm Xuân mới Bính Thân - 2016, vào cuối buổi sáng nay (28/1/2016), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn và sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tối nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng nhiều đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước tổ chức Chương trình dạ hội chào mừng thành công của Đại hội Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội XII, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tới đồng bào ta ở nước ngoài; bạn bè ta trên thế giới đã quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu, thể hiện tình cảm, niềm tin son sắt vào Đại hội XII, vào sự nghiệp của Đảng và nhân dân ta.

Thưa đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một mùa xuân mới, một năm mới đang về. Vào thời điểm giàu cảm xúc này, chúng ta tưởng nhớ tới Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trong niềm tôn kính và nhớ ơn vô hạn của triệu triệu con dân nước Việt, chúng ta càng ghi lòng tạc dạ công lao trời bể của Bác, đời đời biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự phát triển của đất nước, sự trường tồn của dân tộc.

Chúng ta cùng tâm nguyện, khắc sâu và quyết tâm làm theo lời Bác: "Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", "Phải làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh", để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tôi mong các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đoàn kết một lòng, tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với việc tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng; 75 năm Ngày Bác Hồ kính yêu từ nước ngoài về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh sản xuất, công tác; chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo, bảo vệ Tổ quốc; khắc phục hậu quả của đợt rét đậm, rét hại mấy ngày qua; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng bào vùng miền núi, dân tộc; tăng cường quản lý thị trường; bảo đảm giao thông và an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngày lễ.

Chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đón Tết cổ truyền Bính Thân tươi vui, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.

Vinh quang đời đời thuộc về Đất nước ta, Nhân dân ta, Đảng ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin cảm ơn đồng bào, đồng chí và các bạn!"