Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt NamTrần Thanh Mẫn

Hà Nội (TTXVN 20/5/2024) Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV (điều hành hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội) giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu nhậm chức. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội:   

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,  

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sỹ lực lượng vũ trang và cử tri cả nước,

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là niềm vinh dự  to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng,  Nhà nước và Nhân dân.

Trong giờ phút trang nghiêm này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính  và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam  anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các  gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với  đất nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo  đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,  Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tôi  chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các nước, các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ  có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức. Ảnh: TTXVN

Kính thưa Quốc hội,

Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, mình cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin,  tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích  hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.  

Nắm vững và nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, nhất quán và giữ vững nguyên tắc làm việc của Đảng và pháp luật trước  khó khăn, thách thức mới của đất nước. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa,  tự phê bình và phê bình; gương mẫu về đạo đức, lối sống  trong công tác cũng như trong cuộc sống của bản thân, gia đình.

Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tôi xác định phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện  thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, tôi nguyện cống hiến  hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả  hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy dân chủ,  đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN

Tôi kính mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cử tri và Nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các nhân sỹ, trí thức, bạn bè quốc tế,  các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ lực lượng vũ trang và cử tri cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!