[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị TW 15 Khóa XII

Hà Nội (TTXVN 16/01/2021) Sáng 16/11/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.