[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 24/3/2021) Sáng 24/3/2021, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dự khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.