Tổng Bí thư Đỗ Mười kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc (2/12/1995)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 3/12/1995