[Photo] Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Trung Quốc (27/11 - 2/12/1995)

  • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và Tổng Bí thư Đỗ Mười duyệt đội danh dự tại Lễ đón, sáng 27/11/1995, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 26/11-2/12/1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười, sáng 27/11/1995, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 26/11-2/12/1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Kiều Thạch tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười, ngày 28/11/1995, tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 26/11-2/12/1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng tiếp Tổng Bí thư Đỗ Mười, ngày 28/11/1995, tại Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 26/11-2/12/1995. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN