[Photo] Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội VHNT (25/7/2023)

Hà Nội (TTXVN 25/7/2023) Sáng ngày 25/7/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948 - 25/7/2023).

 • Sáng 25/7/2023, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948-25/7/2023). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem một số hình ảnh trưng bày tại buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Hình ảnh Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật" và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)