[Photo] Tổng Bí thư dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XV

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính
  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 24/6/2023) Chiều 24/6/2023, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

 • Chiều 24/6/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)