[Photo] Tổng Bí thư Hà Huy Tập

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 7/1936 đến 3/1938Hà Huy Tập

Tháng 7/1936, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ở Thượng Hải (Trung Quốc), đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư thay đồng chí Lê Hồng Phong. Ngày 14/7/1938, đồng chí Hà Huy Tập bị địch bắt và kết án tù. Ngày 26/8/1941, đồng chí bị địch xử bắn tại Hóc Môn (Gia Định).

  • Tổng Bí thư Hà Huy Tập