[Video] Tổng Bí thư hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
    • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Chiều ngày 20/6, sau Lễ đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại trụ sở Trung ương Đảng.