Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam (31/12/1997)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/12/1997