[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

  Nhân vật liên quan

  • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin
  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thường trực Ban Bí thưLương Cường

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Chiều 20/6/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Đoàn Liên bang Nga tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm, ngày 20/6/2024. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam, ngày 20/6/2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam, ngày 20/6/2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên Đoàn Việt Nam, ngày 20/6/2024. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại sảnh Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 20/6/2024. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN