[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với các lãnh đạo Indonesia

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 22 đến 24/8/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc gặp, hội kiến với các lãnh đạo Indonesia.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia (DPR- Hạ viện) Setya Novanto, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia (DPR- Hạ viện) Setya Novanto, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia Oesman Sapta Odang, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu địa phương Indonesia Oesman Sapta Odang, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Hidayat Nur Wahid, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Hidayat Nur Wahid, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Evert Ernest Mangin Dan và Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia Hidayat Nur Wahid, chiều 22/8/2017. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Chiều 23/8/2017, tại Thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh (PDI – P) Megawati Sukarnoputri. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN