[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức CHND Trung Hoa

Hà Nội (TTXVN 7/4/2015) Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến 10/4/2015.

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 • Chiều 8/4/2015, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Điều khoản Tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với Dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc” giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Lễ ký “Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Triển lãm Thành quả Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN