[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga

Hà Nội (TTXVN 16/10/2023) Chiều 16/10/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam.

  • Chiều 16/10/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)