Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại Công tước của Đại Công quốc Luxembourg

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 7/11/2011)

Chiều 7/11/2011, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ngài Ăng-ri (Henry), Đại Công tước Đại Công quốc Luých-xăm-bua (Luxembourg) đang ở thăm chính thức nước ta.

Ngài Đại Công tước bày tỏ niềm vui mừng được thăm lại đất nước Việt Nam tươi đẹp và mến khách, được chứng kiến những thành tựu quan trọng mà nhân dân Việt Nam cần cù và dũng cảm đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đại Công tước đánh giá cao vị trí và vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; khẳng định Luých-xăm-bua tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác lâu bền với Việt Nam và phát huy vai trò của mình để thúc đẩy quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đại Công tước sang thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển quan hệ tích cực giữa hai nước; chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Luých-xăm-bua đã và đang dành cho Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ trong nhiều lĩnh vực với Luých-xăm-bua và EU; hoan nghênh các doanh nghiệp Luých-xăm-bua tham gia tích cực vào việc phát triển hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại với Việt Nam./.