[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam (6/2023)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 4/6/2023) Chiều 4/6/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam.

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia AnthonyAlbanese thăm chính thức Việt Nam (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia AnthonyAlbanese thăm chính thức Việt Nam (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

 • Trong ảnh :Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Australia AnthonyAlbanese cùng các đại biểu chụp ảnh chung (6/2023). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN