[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba

Hà Nội (TTXVN 29/9/2022) Chiều 29/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại buổi tiếp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)