[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore

Hà Nội (TTXVN 17/10/2022) Chiều 17/10/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob thăm cấp Nhà nước Việt Nam.

  • Chiều 17/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob thăm cấp Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

  • Hai nhà lãnh đạo trao đổi tại buổi tiếp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)